PROCES

Mohu Vám zprostředkovat jednotlivé finanční produkty, ale smysl mé práce vidím v nastavení strategie a její dlouhodobé kontrole a případně i potřebných úprav ve spolupráci s klientem.

Vybírám takové nástroje, kterých bych sám využil. Vše se snažím srozumitelně vysvětlit včetně případných nevýhod. Konečné rozhodnutí o využití a nastavení konkrétních nástrojů činí klient i v případě, že se s klientem názorově neshodneme.

Pokud by Vám uvedený způsob spolupráce vyhovoval, kontaktujte mě Zde

Jak ideálně vypadá celý poradenský proces?

  • Po úvodním kontaktu dostanou klienti e-mailem předsmluvní informace. 

  • Na první schůzce dochází ke sběru dat – cíle a záměry klientů, osobní údaje, finanční bilance, soupis majetku, seznam platných finančních smluv včetně nastavení a aktuálního stavu, investiční a stručný zdravotní dotazník a výpis dob důchodového pojištění.

  • Údaje, které se nepodaří získat na první schůzce, je možné je doplnit e-mailem.

  • Na druhé schůzce (může být i on-line) představím klientům doporučené řešení a vysvětlím důvody, výhody i nevýhody. Řešení můžeme, ale nemusíme okamžitě realizovat.

  • Pokud si klienti vyžádají dodatečné informace, probíhá komunikace telefonicky nebo e-mailem, případně on-line.

  • Na třetí schůzce dochází k realizaci odsouhlaseného řešení. Některé smlouvy je  možné uzavírat i elektronicky na dálku. U některých produktů, zvláště u hypoték je realizace složitější a vyžaduje postupné předávání dalších dokladů. 

  • Následuje ověření akceptace smluv, úprav nebo výpovědí u finančních institucí.

  • Tímto krokem péče o klienty nekončí. Nejméně jednou za 3 roky a při každé významnější změně na straně klientů nebo na finančních trzích dochází ke kontrole a k případným úpravám původního plánu.