POJIŠTĚNÍ

Jste si jisti, že máte dostatečné rezervy na pokrytí jakýchkoliv škod nebo výpadků příjmů? Pokud ne,  kontaktujte mě Zde

Pojišťujeme ovšem jen významná rizika, která nám mohou způsobit opravdové problémy jako je

  • Dlouhodobý výpadek příjmů
  • Náklady nehrazené ze zdravotního pojištění
  • Škody většího rozsahu na vlastním majetku
  • Škody, které můžeme způsobit někomu jinému

Kvalita pojištění se pozná v okamžiku, kdy má pojišťovna poskytnout pojistné plnění. Stává se, že teprve po nahlášení pojistné události si přečteme pojistné podmínky a zjistíme, že se na náš případ vztahuje výluka a pojišťovna žádné plnění neposkytne.

Méně často se vyskytují i případy, kdy pojišťovna krátí nebo úplně odmítne plnění neoprávněně. Pak je dobré mít někoho, na koho se můžeme obrátit o pomoc.