AUDIT

PRIVÁTNÍ FINANČNÍ AUDIT umožňuje na základě analýzy Vaší  současné finanční situace a dalších informací naplánovat další vývoj tak, aby byla minimalizována rizika, která by mohla překazit splnění Vašich cílů. 

Máte-li zájem o zpracování FINANČNÍHO PLÁNU, kontaktujte mě Zde

Kvalita finančního plánu závisí na kvalitě a úplnosti vstupních informací.

jaké informace budeme potřebovat?

  • životní (finanční) cíle – co, kdy a za kolik včetně představ o penzi

  • soupis majetku – finanční, zbytný nefinanční, dluhy…

  • aktuální bilance – příjmy, výdaje

  • přehled dob důchodového pojištění včetně vyměřovacích základů

  • investiční a zdravotní profil klientů

Co za to získáte?

Strategický plán, jak co nejefektivněji, nejbezpečněji a nejstabilněji zajistit realizaci životních cílů.