PENZE

Zajímáte se o Váš budoucí důchod? Takhle to vidí KOVY.

Snad Vás Kovy nevyděsil víc, než je třeba. Můj otec odešel do důchodu v 60 letech. Jde to i dnes, jen vědět, jak na to. Můžete využít státem podporované produkty – doplňkové penzijní spoření (DPS), dlouhodobý investiční produkt (DIP), ale i ostatní formy spoření a investic.

Máte-li zájem o řešení nejen svého důchodu, kontaktujte mě Zde

Proč mít vždy přehled o záznamech o důchodovém pojištění?

– Nebudete mít problém v budoucnu dodatečně dokládat doby pojištění.

– Můžete zjistit, o kolik byste přišli v případě vážnějších zdravotních problémů.

– Budete si moci zvolit nejvýhodnější způsob i konkrétní den odchodu do důchodu.

S bankovní identitou můžete využít Informativní důchodovou aplikaci ČZZS

IDA Vám poskytne informace o dni, ke kterému vám vznikne nárok na starobní důchod, o celkové době pojištění, jak vysoký by mohl být Váš starobní důchod a hlavně přehled všech dob pojištění evidovaných u ČSSZ.
Co IDA neumí, je poradit, co dále dělat, abyste od státu získali maximum a přitom, pokud je to možné, neplatili zbytečně vysoké důchodové pojistné a vypočítat výši případných invalidních nebo pozůstalostních důchodů a tím zjistit, kolik by v rodinném rozpočtu měsíčně chybělo v případě invalidity nebo úmrtí ekonomicky aktivního člena rodiny.

Pokud nemáte možnost dálkového přístupu, můžete informace o evidovaných dobách získat pomocí „informativního osobního listu  důchodového pojištění“ (IOLDP). Žádost o IOLDP si můžete vyplnit a vytisknout zde:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoldp

Žádost zašlete na adresu: 
ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 PRAHA 5

Pro údaje o dobách zaměstnání u policie, hasičů, vojáků a vězeňské služby je potřeba stejnou žádost zaslat současně na příslušné ministerstvo:

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor sociálního zabezpečení, P. O. BOX 122, 140 21 Praha 4

Ministerstvo obrany ČR, Odbor sociálního zabezpečení, Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10

Ministerstvo spravedlnosti ČR, Generální ředitelství vězeňské služby ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4