PENZE

Záznamy o důchodovém pojištění jsou základem pro informativní výpočet starobního, invalidních a pozůstalostních důchodů a dále i pro správné stanovení pojistných částek pro případ úmrtí nebo invalidity.

Pro většinu seniorů je důchod hlavním příjmem.

Můj otec si užívá důchodu od svých 60 let. Jde to i dnes, jen vědět, jak na to.

Máte-li zájem o PENZIJNÍ ZPRÁVU s výpočtem důchodů, kontaktujte mě Zde

Proč je důležité mít vždy přehled o záznamech o důchodovém pojištění?

– Nebudeme mít problém v budoucnu dodatečně dokládat doby pojištění.

– Budeme moci vždy stanovit aktuální potřebné pojistné částky.

– Budeme moci určit nejvýhodnější den a způsob odchodu do důchodu

Pokud máte zřízenou identitu občana nebo datovou schránku, můžete využít službu ČSSZ Informativní důchodová aplikace

IDA Vám poskytne informace o dni, ke kterému vám vznikne nárok na starobní důchod, o celkové době pojištění, jak vysoký by mohl být Váš starobní důchod a hlavně přehled všech dob pojištění evidovaných u ČSSZ. Co IDA neumí, je předběžný propočet vlivu dřívějšího nebo pozdějšího odchodu do důchodu na jeho výši a výpočet případných invalidních nebo pozůstalostních důchodů nebo poradit, co dále dělat, abyste od státu získali maximum a přitom, pokud je to možné, neplatili zbytečně vysoké důchodové pojistné, není vůbec jednoduché. Tyto informace, porovnání výhodnosti jednotlivých variant odchodu do starobního důchodu a případně i návrhy opatření k optimalizaci současných i budoucích příjmů a výdajů 

Pokud nemáte možnost dálkového přístupu, můžete informace o evidovaných dobách získat pomocí „informativního osobního listu  důchodového pojištění“ (IOLDP). Žádost o IOLDP si můžete vyplnit a vytisknout Zde

Žádost zašlete na adresu: 
ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 PRAHA 5

Pro údaje o dobách zaměstnání u policie, hasičů, vojáků a vězeňské služby je potřeba stejnou žádost zaslat současně na příslušné ministerstvo:

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor sociálního zabezpečení, P. O. BOX 122, 140 21 Praha 4

Ministerstvo obrany ČR, Odbor sociálního zabezpečení, Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10

Ministerstvo spravedlnosti ČR, Generální ředitelství vězeňské služby ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4