PROCES

Jako finanční poradce pomáhám klientům se splněním životních cílů co nejefektivnější a nejbezpečnější cestou.

Na základě analýzy potřeb, zdrojů i závazků klientů navrhnu strategii a následně i konkrétní nástroje.  Vše se snažím srozumitelně vysvětlit včetně případných rizik i nevýhod. Konečné rozhodnutí o využití a nastavení konkrétních nástrojů činí klient i v případě, že se s klientem názorově neshodneme.

Pokud by Vám uvedený způsob spolupráce vyhovoval, kontaktujte mě Zde

Jak ideálně vypadá celý poradenský proces?

  • Ještě před první schůzkou jsou klientovi zaslány předsmluvní informace.

  • Na první schůzce dochází k identifikaci klienta face to face a ke sběru dat – cíle a záměry klientů, osobní údaje, finanční bilance, soupis majetku, seznam platných finančních smluv včetně nastavení a aktuálního stavu, investiční a stručný zdravotní dotazník a výpis dob důchodového pojištění.

  • Další jednání včetně doplnění údajů, které se nepodaří získat na první schůzce, již může probíhat osobně nebo i na dálku prostřednictvím telefonu, e-mailů nebo videohovorů.

  • Následně je klientovi představeno doporučené řešení včetně vysvětlení důvodů, výhod i nevýhod a zodpovězení klientových dotazů.  Řešení můžeme realizovat ihned nebo je klientovi ponechán dostatečný, čas na rozmyšlenou. 

  • Většinu smluv je  možné uzavírat i elektronicky na dálku. U některých produktů, zvláště u hypoték je realizace složitější a vyžaduje postupné předávání dalších dokladů. 

  • Následuje ověření akceptace smluv, úprav nebo výpovědí u finančních institucí.

  • Tímto krokem péče o klienty nekončí. Nejméně jednou za 3 roky a při každé významnější změně na straně klientů nebo na finančních trzích je vhodné zkontrolovat a k případně upravit původní řešení.